Titkos ügynök a kormány élén

A D–209-es számú elvtárs kiemelt főoperatív beosztásban

2002. június 18., kedd 01:00

Huszonnégy évvel ezelőtt Benkei András belügyminiszter rendőr főhadnaggyá, a BM III/II–7. osztály kiemelt főoperatív beosztottjává nevezte ki a D–209. számon nyilvántartott szigorúan titkos (SZT) tisztet, Medgyessy Pétert. A D–209-es ügynök „előléptetésekor” a Pénzügyminisztérium osztályvezetője volt. A kinevezési „parancs” szerint a D–209-es ügynök „beosztásához” a francianyelv-tudás nélkülözhetetlen, ezért engedélyezte a nyelvtudási pótlék folyósítását is Medgyessy főhadnagynak. A volt titkos ügynököt 2000-ben Franciaország a becsületrend lovagi fokozatával tüntette ki.
Medgyessy Péter – önéletrajzi adatai szerint – 1966-ban fejezte be a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemet. A Magyar Nemzet birtokába került dokumentum szerint a jelenlegi miniszterelnök már az egyetem megkezdése előtt a Belügyminisztérium alkalmazásában állt. Ugyanis az 1978. március 2-án kelt 609/31. számú belügyminiszteri parancs dokumentuma szerint Medgyessy munkaviszonyának kezdete 1961. január 1. Mint arról szombati publicisztikai írásunk (Ludwig Emil: Nagy Imre halálai) „megemlékezett”, Medgyessy ez idő tájt segédüzletkötőként dolgozott, mert nem vették fel az érettségi után rögtön az egyetemre.
Medgyessy beszervezését követően a D–209. számon nyilvántartott SZT-tiszt karrierje elkezdődött. Medgyessy egyetemi tanulmányainak befejezése után, közgazdasági doktori címmel a zsebében rögtön a Pénzügyminisztériumba került. D–209. a ranglétrát végigjárva 1987-ben már pénzügyminiszter, majd a Németh-kormány miniszterelnök-helyetteseként éli meg a rendszerváltást.
A „kiemelt főoperatív beosztott” 1978. március elsejétől „a mindenkori fedőmunkahelyi illetményétől függetlenül SZT-pótlékban részesült. Ez azt jelenti, hogy Medgyessy Péter két helyről kapta a fizetését. Például 1978-as előléptetésének évében a pénzügyminisztériumi osztályvezetői fizetése mellett „kiemelt főoperatív beosztottként” nyújtott szolgálataiért a Belügyminisztériumtól havi 4600 forintot kapott, ezen túl megillette őt az SZT-pótlék, ami havi 600 forint volt, francianyelv-tudása pedig 300 forintot hozott neki a konyhára. (A korabeli jövedelmi viszonyok alapján D–209-et busásan javadalmazták.)
A Magyar Nemzet információi szerint Medgyessy szigorúan titkos operatív tiszti múltja nem volt ismeretlen az őt miniszterelnöknek jelölő szocialista párt vezetői előtt sem. Erről – forrásunk szerint – jelölését megelőzően komoly vita bontakozott ki a párt felső vezetésében, ám végül úgy döntöttek, mégis Medgyessy vezetésével indulnak a választáson.
Mint ismert, a Horn-kormány regnálásának második félidejében Medgyessy pénzügyminiszterként dolgozott, ezért az átvilágító bíróság őt is górcső alá vette. A vizsgálatot követően, miután Medgyessy önként nem mondott le miniszteri posztjáról, az átvilágító bíróság szólította fel erre. Medgyessy akkor azért akadt fenn a hálón, mert a rendszerváltás előtt a III/I-es ügyosztály által – a titkos ügynökök megfigyelései alapján – összeállított jelentéseket ő is megkapta mint kormánytag és megismerhette azok tartalmát. Medgyessy nem mondott le, a törvény ilyen esetre nem tartalmazott rendelkezést, mint ahogy azt sem tiltja semmilyen jogszabály, hogy volt titkos ügynökök induljanak a választásokon és komoly politikai posztokat tölthessenek be. Lapunk szombati írására hivatkozva a polgári körök vasárnapi nagygyűlésén, a Margitszigeten Balás-Piri László, a Történelmi Igazságtétel Bizottság alelnöke kijelentette: „Szégyen, hogy Nagy Imre székébe olyan ember ülhet, aki 1961-től – amikor még 1956-os szabadságharcosokat akasztottak – a Belügyminisztériumban dolgozott.”A Medgyessy Péter SZT-tiszti múltjára vonatkozó Magyar Nemzet-információt a balliberális sajtó mind ez idáig elhallgatta, jóllehet értesülésünkről hírt adott a Magyar Távirati Iroda és a Magyar Televízió A Hét című műsora is.

*
A TIB elnökségének nyílt levele a miniszterelnökhöz:
„Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Nekünk, Ön által többé-kevésbé leírt öreg 56-osoknak, igen fontos az a kijelentése, hogy »mind a 10 millió magyar« miniszterelnökének tekinti magát.
Nagyban segítené a turbulens politikai légkör tisztulását, ha mindenki bizonyosságra juthatna az Önről keringő sajtóhírek felől. Tisztelettel kérjük, szíveskedjék nyilatkozni a kérdéses 1961–62-es időszakról, hiszen mi akkor általában még csak a negyedét töltöttük le börtönbüntetésünknek, még mindig emeltek ki közülünk bajtársakat kivégzésre, s a jóságos felügyelő urak nagy lelkesedéssel magyarázták a frissen elfogadott moszkvai tételt az abszolút világuralom megszerzéséről 1972-re. Az ország »másik fele« esetleg tudni szeretné, hogy
1. igaz-e, miszerint Ön 1961-től fedett állományú rendőrtiszt volt, azaz a politikai rendőrség szigorúan titkos ügynöke,
2. meddig és milyen beosztásban dolgozott a BM-ben,
3. hasznosította-e francianyelvtudását az imperialisták elleni küzdelemben?
Az Ön esetleges rendőrtiszti szolgálata történelmünk sötét időszakában ugyan nem lenne akadálya kormányfői tisztségének, ám ha – ki tudja, miért – valóban elfeledkezett erről a lényeges részletről, s az államfőtől kezdve mindenkit félrevezetett múltjának meghatározó szakát illetően, akkor a francia Becsületrend tisztjeként nyíltan színt kell vallania.
A jogállam »helyreállítása« fontos pontja az Ön kormányprogramjának. 56-ban mi is a jogállamért harcoltunk, ám csak a szocialista törvényességet kaptuk.
Örülnénk a tiszta víznek a pohárban!
Budapest, 2002. június 17.
Tisztelettel a TIB elnöksége:
Balás-Piri László alelnök, Dinnyés László alelnök, Regéczy-Nagy László elnök”

*
Tegnap többszöri megkeresésünk ellenére sem sikerült Gál J. Zoltán kormányszóvivővel az ügyben beszélnünk. Gál J. Zoltán az OS-nek azt nyilatkozta a Fidelitas és a TIB közleménye kapcsán, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét sértő, a kicsinyes politikai érdekektől vezérelt méltatlan megnyilvánulások helyett eljött a nyugodt emlékezés ideje.

***
A képmutatás magasiskolája. A gyilkosok utódpártjának képviselői ismét meggyalázták áldozatuk emlékét. Nagy Imrét a szovjet megszállók kollaboránsai meggyilkolták, és most ezek örökösei rókalelkűen, III. Richárd módjára meghamisítva a múltjukat saját hősükké akarják átlényegíteni a felakasztott miniszterelnököt. Ha ez így megy tovább, akkor mi 56-osok leszünk Nagy Imre hóhérai és a kommunisták saját mártírjukként fogják őt heroizálni. Vajon meddig kell tűrnünk az ilyen mesterkedéseket? Medgyessy elvtársék alig várják, hogy kihaljunk, és akkor már tanúk nélkül azt hazudhatnak a magyaroknak, amit akarnak. Vigyázzunk, mert a kommunisták kezében a történelem is méreg!
Balás-Piri László és Vanek Béla vezetőségi tagok

A szerkesztő ajánlja

Molnár Csaba

176 millió kamera kereszttüzében: a kínai Nagy Testvér mindenkire odafigyel

Az, ami Orwell idejében még disztópiának tűnt, a mindent látó kamerának hála szép lassan valósággá válik.

Pethő Tibor

1938. augusztus 25. – 2018. április 11.

Elhallgatni nem fogunk. Várunk, reménykedünk, imádkozunk. Mert lehet egy újságnak bárki is a tulajdonosa, azt pontosan tudjuk, hogy a mi igazi „gazdánk” az olvasó.

Stier Gábor

Szomorú búcsú Eraszt Fandorintól

Borisz Akunyin húsz év után nemcsak világhírű regényhősét, hanem a kilencvenes években az orosz jövőről szőtt álmait is eltemeti.

Lakner Dávid

Lajcsika, ha te mindig játszol, miből éltek?

Inkey Alice Szőts Istvánról, Latinovits jókedvéről és Kosztolányi Dezső fekete pöttyös nyakkendőjéről.