Legyünk büszke közép-európaiak!

Erőszakkal keletre tolják Magyarországot

2016. december 17., szombat 17:04, frissítve: vasárnap 10:19

Bár senki sem kérdőjelezi meg, hogy a nyugati civilizációhoz tartozunk, térségünknek nincs általánosan elfogadott megnevezése: Magyarország hol Közép-Európához, hol Kelet-Európához, hol Kelet-Közép-Európához, hol Közép-Kelet-Európához tartozik. Ez remekül rámutat arra, hogy még mindig nincs szilárd régiós identitásunk.

Egy térséget többféle szempontból meghatározhatunk, egyazon terület máshová tartozhat földrajzi, politikai, gazdasági, társadalmi vagy kulturális szemszögből. A témával számtalan írás foglalkozik, Szűcs Jenő történész könyvet is írt róla Vázlat Európa három történeti régiójáról címmel.

Vegyük először a földrajzi meghatározást! Közép- és Kelet-Európa kijelöléséhez nézzük meg, hol található a kontinens közepe. Erre a látszólag egyszerű kérdésre sincs egyértelmű válasz: több mint fél tucat helyen találták már meg. Itt, a Kárpát-medencében három település vallja magáénak a címet: a Körmöcbányától északra lévő János-hegy, a zempléni Tállya, valamint a Rahó melletti Terebesfejérpatak. Ha kitekintünk, találunk lengyelországi, fehéroroszországi, litvániai, észtországi helyeket is. A középpontok döntő többségétől Budapest nyugatra helyezkedik el. Ha azt vizsgáljuk, milyen távol van a földrész keleti és nyugati vége, hasonló eredményt kapunk:

Magyarország vitathatatlanul Európa közepén van; ha pedig csak nyugatban és keletben gondolkodunk, inkább az előbbihez tartozik.

Tekinthetjük térségünket Nyugat-Európa keleti peremének, illetve Közép-Európa nyugati felének. Előbbire a Közép-Nyugat-Európa, utóbbira a Nyugat-Közép-Európa meghatározás lenne alkalmas, de egyik kifejezés sem él a köznyelvben. Földrajzilag tehát térségünknek egyetlen életképes meghatározása van: Közép-Európa.

Nézzünk más szempontokat! A kommunizmus összeomlása előtt politikai értelemben nem lehetett Közép-Európáról beszélni, hiszen két nagy, egymással határos tömb foglalta el a kontinens jelentős részét. Akkoriban teljesen természetesen sorolták Kelet-Európához azt a Berlint, amely napjainkban magától értetődőn Nyugat-Európához tartozik. A vasfüggöny szorításából kiszabaduló országok közül egyedül az NSZK-ba olvadó NDK vált Nyugat-Európa részévé, hazánkat és a térség többi államát bajosan lehetne odasorolni. Nyugat-Európa fogalma tehát nem sokat változott. Ezzel szemben az egykori keleti tömb látványosan kettéhasadt.

Legyen bármekkora a lemaradásunk Nyugat-Európától, nyilvánvaló, hogy a visegrádi országok sem politikailag, sem gazdaságilag nem ugyanabba a kategóriába tartoznak, mint Moldova vagy Fehéroroszország. Így Magyarországot és térségét nem szerencsés Kelet-Európaként említeni.

Mivel régiónk eltér mind Nyugat-, mind Kelet-Európától, gazdasági, politikai szempontból is mindenképpen indokolt Közép-Európa fogalmának használata.

Szó szerint

Az infó vagy az info a helyes írásmód? A -stul/-stül vagy a -stól/-stől használandó? Hogyan mondjuk a csuklik igét felszólító módban? Dőlhet-e jobbra az eredetileg balra dőlő ékezet? A bratyiszlavázásról, a mozgószabályról, a szerb nevek írásmódjáról, a kisbetűs brexitről és hévről, továbbá sok egyéb helyesírási-nyelvhelyességi témáról olvashat rovatunkban. Megírtuk véleményünket az új helyesírási szabályzatról, Water Willyről, és bemutattuk, miért van szükség a hasznos „nyelvtannácikra”. Ajánljuk korábbi írásainkat.

A kultúrát tekintve hosszú időn át Magyarország déli és keleti határa volt a választóvonal: a nyugati kereszténység különféle irányait követő, latin ábécét használó népek Nyugat-, a keleti kereszténységhez tartozó, cirill írásrendszert használó népek Kelet-Európához tartoztak. Bár a vallás identitásképző szerepe csökkent, és a kultúra is uniformizálódott, még mindig jelentősnek nevezhető a különbség, és Magyarország e tekintetben is sokkal inkább Nyugat-, mint Kelet-Európa része. Érdekesség, hogy a románok az elmúlt időszakban átvették ugyan a latin írást, és milliószám költöztek Erdélybe, sok térképen ma is Fogaras, Brassó és Máramaros mögött húzódik Európa belső kulturális határa.

Persze találhatunk szempontokat, amelyek alapján közelebb vagyunk Kelet-, mint Nyugat-Európához – elég csak némelyik kórházunk állapotára gondolni –, de mindent egybevetve inkább vagyunk nyugatiak, mint keletiek. Mégsem akarjuk Nyugat-Európa részeként definiálni magunkat, viszont a legalább ennyire torzító Kelet-Európa megnevezéstől is érdemes tartózkodni.

A Közép-Európa kifejezéssel biztos nem hibázunk.

Érdemes szót ejteni a Közép-Kelet-Európa szókapcsolatról, amely korábban a szocialista tömbnek a kontinens közepén lévő részét jelentette, ma pedig a Lajtától az Urálig terjedő hatalmas terület pongyola összefoglaló neve. A Kelet-Közép-Európa meghatározás pedig azért sántít, mert sem gazdasági, sem politikai, sem egyéb értelemben nem használjuk a Nyugat-Közép-Európa kifejezést. Nincs is mire, hiszen Ausztriát is csak elvétve szoktuk Közép-Európához sorolni.

A térségünk meghatározásában tapasztalható zavar egyik oka nyilván az, hogy az EU keleti végén fekvő tagállamok a kontinensnek nem feltétlenül a keleti végén találhatók: összemosódik a keleti uniós tagállam és a kelet-európai állam kifejezés, noha mást jelentenek. Ettől függetlenül Nyugaton természetes módon Kelet-Európának nevezik térségünket, hiszen onnan minden Kelet-Európa, ami az Oderán és a Lajtán túl van. Nekünk nem kell átvennünk a nyugati meghatározásokat: az angol East Europe kifejezést bátran lehet Közép-Európának fordítani, ha a régiónkról van szó – ahogy a Middle East sem Közép-Keletnek, hanem Közel-Keletnek fordítandó.

De a mi problémánk semmiség Azerbajdzsánéhoz vagy Grúziáéhoz képest. Ott nem az a kérdés, melyik térséghez, hanem hogy melyik földrészhez tartoznak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016.12.17.

A szerkesztő ajánlja

Makrai Sonja, Ficsor Benedek, Vékony Zsolt

Hagyjuk tönkremenni az egyik legnagyobb építészünk műveit

Bierbauer (Borbíró) Virgil irányítása mellett épült újjá Budapest a második világháború után, ma mégis csupán két fő műve őrzi emlékét.

Lukács Csaba

Egy éjszaka a bécsi migránshotelben

Sötétedés után sétáltunk az osztrák főváros azon kerületében, ahol Lázár János fényes nappal is csak halkan mert beszélni.

Kósa András

„Maffiaállamban élünk, erre kellett rájönnünk az elmúlt hetekben”

Szlovákiában mélyreható és a jelek szerint pozitív változások indulhatnak Ján Kuciak újságíró meggyilkolása következtében.

Hajdú Péter

„Mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt”

A kormány gazdaságpolitikája a multikat segíti a kisvállalkozók helyett. Volner János szerint szó sincs az ország felzárkóztatásáról.