Amikor elsők lettünk Európában

Földi Bence

Földi Bence

2016. január 6., szerda 15:30, frissítve: szerda 17:19

447 évvel ezelőtt az Erdélyi Fejedelemség példát és utat mutatott toleranciából egész Európa számára. Persze emögött is aktuálpolitikai indokok húzódtak.

Recepta religio – ez az a fogalom, amelyet egész Európa megtanulhatott 1568-ban, méghozzá az Erdélyi Fejedelemségtől. 447 évvel ezelőtt, 1568. január hatodikán kezdődött az az országgyűlés Tordán, amelynek végén elfogadták a bevett vallásokról szóló rendelkezést.

Na de ne rohanjunk ennyire előre! Az oszmán és a Habsburg Birodalom közé beékelt kis fejedelemség már ezt megelőzően is a magyarság, a szászság és a románság kölcsönös hasznokon (is) alapuló együttélése révén vált Európa egyik erőn felül teljesítő hatalmává. Ám a parányi méretű, de szívós lakosságú kis állam nem engedhette meg magának, hogy vallási ellentétek forgácsolják szét.

Ezért aztán fokozatosan kezdték elfogadni egymás vallásait az erdélyiek. Az 1568-as tordai egyezményt megelőzően, 1557-ben már a katolikussal egyenrangú vallásként fogadták el az evangélikus (lutheránus) vallást. Hét évvel később már a reformátusok (kálvinisták) vallásszabadságát is kimondták.

Az 1568-as tordai országgyűlés magyar nyelvű határozata
Az 1568-as tordai országgyűlés magyar nyelvű határozata

Toleranciapolitika

Az, hogy a tordai országgyűlés végül azt mondta ki, amit mindjárt bemutatunk, főként János Zsigmond erdélyi fejedelem és magyar király érdeme. Becsületes nevén Szapolyai János Zsigmond István igazi 16. századi életet élt: katolikus neveltetést kapott előbb Budán, majd annak törökök általi elfoglalása után Gyulafehérváron. Ám udvari orvosa, Blandrata György akkora hatást gyakorolt rá, hogy előbb evangélikus, majd református lett. Ám ha azt hitte volna, hogy itt megállt János Zsigmond a vallásváltásban, téved. Nem muszlim hitre tért, hanem unitárius lett – ezt viszont Dávid Ferenc püspök, a Magyar Unitárius Egyház alapítója és első feje érte el nála.

A fentiek tudatában nem meglepő, hogy az 1568-as tordai országgyűlésen a katolikus, református és evangélikus hitek mellett a negyedik megtűrt vallás az unitárius lett. Európában elsőként ezen vallások képviselői szabadon gyakorolhatták és terjeszthették hitüket. Igaz, IV. Henrik francia király csak három hónapot késett azzal, hogy aláírta a nantes-i ediktumot 1598 áprilisában, szabad vallásgyakorlást biztosítva a hugenottáknak, és visszaállítva a katolikusok vallásháború során elvett jogait. Igaz, ezt a rendeletet később Fontainebleau-ban XIV. Lajos visszavonta.

Az unitáriusok a tordai eseményt tekintik az unitárius egyház születése pillanatának, ezért minden évben, a január 6. és 13. közé eső vasárnapon ünnepi istentisztelettel emlékeznek meg a jelentős eseményről. A tordai országgyűlést követően az Erdélyi Fejedelemségben három törvényes nemzet és négy bevett vallás tagjai éltek együtt.

Torda, az országgyűlések városa

Amikor azt mondjuk, tordai országgyűlés, leggyakrabban az 1568 januárjában tartott eseményre gondolunk. Ám emellett minimum 126 országgyűlést tartottak ugyanitt – azért nem tudni pontosan, hogy ezenfelül hányat, mert nem mindegyikről maradt fenn írásos jegyzőkönyv. Ezzel Torda az erdélyi városok közül a csúcstartó az országgyűlési helyszínek tekintetében. Az elsőt 1288-ban még Kun László uralkodása idején tartották (legalábbis erről van emlék, de vannak tudósok, akik szerint már Szent István korában is itt gyűltek össze az erdélyi nemesek), az utolsót pedig 1697-ben. Az 1505-ös gyűlésen erősítették meg a három nemzet unióját, az 1542-esen lett János Zsigmond Erdély fejedelme, az 1557-esen pedig hivatalosan is elismerték az evangélikus vallást.

A szerkesztő ajánlja

Kuthi Áron

Nincs pénz a magyar múlt megmentésére

Nem csak templomokból áll az épített örökség a Kárpát-medencében. A megőrzésre a végtelen mennyiségű pénz is kevés volna.

Koncz Tamás

Méregdrága nyári elittábor a kormánytagok gyerekeinek

Kerényi Imre miniszterek trónörököseit várja a vörösberényi kolostorba, hogy ott körtáncot lejtsenek, és római stílusú hadi bemutatót tartsanak.

Vég Márton

Az Iraki Kurdisztánból származó negyvenéves Ismael jól érzi magát Magyarországon

A vámosszabadi befogadóállomáson élő férfi egy kicsit beszél magyarul, és nem akar továbbutazni Németország felé. Riport.

Pethő Tibor

Jolika, az ÁVH keblein nevelkedett, gépírónőből lett belügyes nagyasszony

Császárné Lábass Jolán jelképpé nemesült. A képmutatás, a szembenézés kudarcának jelképévé.