Megbánja-e a robot a bűneit?

2018. március 4., vasárnap 10:55, frissítve: hétfő 13:52

A nácik nukleáris programjának vezetője, Werner Heisenberg 1941-ben a megszállt Dániába utazott, hogy fölkeresse mesterét, Niels Bohrt. A kvantumfizika megalkotói között lezajlott beszélgetést – ami véget vetett a két férfi barátságának – azóta legendák övezik. Van, aki szerint a német fizikus Bohr segítségével akarta figyelmeztetni a világot az atombomba veszélyeire, mások úgy gondolják, a fegyver megalkotásához szeretett volna segítséget kérni. Annyi biztos: ezt a beszélgetést tartják az egyik csúcspontnak a tudományos fejlődés és az erkölcs viaskodásának történetében. Ám mint korábban annyiszor, végül a hatalom érdekei érvényesültek.

Amit a tudomány megvalósítani képes, az előbb-utóbb meg is valósul. Akár ezt a következtetést is levonhatjuk az atomprogram sikeréből. És valóban, nehéz példát találni rá az utóbbi száz-százötven évből, hogy egy tudományos eredmény csak azért nem született meg, mert valaki nem tartotta helyesnek. Olyan előfordult, hogy a kormányok – inkább politikai, mint erkölcsi megfontolásból – nem adtak pénzt egy kutatásra, ezért egy időre megrekedt, de általában került valaki, aki fantáziát látott benne, és továbblendítette a munkát. Ami nem valósul meg, az inkább üzleti okok, mintsem erkölcsi dilemmák miatt marad félbe.

Persze az sem igaz, hogy a tudomány és a technológia nem ismer erkölcsi korlátokat. Az állatkísérletek szigorú szabályozás alá esnek, embereket pedig a legritkább esetben lehet kísérleti alanyként használni, noha minden bizonnyal sokkal gyorsabban haladnának a kutatások efféle akadályok nélkül. Előfordul, hogy cégek megszegik ezeket a szabályokat, nemrégiben például a Volkswagen és a Daimler autógyártókról derült ki, hogy majmokon és embereken is tesztelték a dízelek kipufogógázának hatását. Az ilyen esetek azonban heves ellenérzéseket váltanak ki. Amikor néhány éve napvilágot látott, az autógyártók meghamisítják a járművek kibocsátási adatait, hogy át tudjanak menni a környezetvédelmi teszteken, a cégeket elítélő nyilatkozatokat hamar fölváltották azok a hangok, amelyek a szabályozók felelősségét feszegették.

 
Heisenberg és Bohr, 1941-es találkozójukon
Wikipédia
 

Ismét a régi közhelyhez jutottunk el: a tudomány és a technológia sem nem jó, sem nem rossz. A használat és az emberek alkotta szabályok teszik azzá, amivé alakul. A történelem során rengetegen estek áldozatul a tűznek, mégis nagyon kevesen lehetnek, akik emiatt betiltanák az alkalmazását. Elfogadtuk, hogy veszélyes, kialakítottuk használatának szabályait, és megtanultunk együtt élni vele. Csakhogy a mai technikai fejlődéssel nagyon nehezen tud lépést tartani a szabályozás. Elég, ha az Uber körül kialakult vitára gondolunk.

Hogyan dönthetnénk el, keresztezhetjük-e az embert a disznóval, ha nem tudjuk, mi végre vagyunk a világon? Ez a kérdés a Károli Gáspár Református Egyetem nemrégiben megrendezett konferenciáján hangzott el. Az előadók arra keresték a választ, milyen kihívásokkal kell szembenéznie a jogalkotásnak a XXI. században, és hogy az etika és a keresztény erkölcs miképpen reagálhat a változásokra.

Az előadásokon rendre visszatérő fölvetés volt, hogy csupán a jog eszközeivel nem lehet elejét venni a bajoknak. Az emberiség által használt technika az elmúlt néhány ezer évben eljutott a marokkőtől az atombombáig, erkölcsileg viszont tapodtat sem léptünk előre. Ugyanazokat a bűnöket követjük el, csak hatékonyabb eszközökkel. Most viszont olyan fordulóponthoz érkeztünk, amikor valami egészen új következik. Ma már olyan kérdéseket kell megválaszolnunk az etika és a jog eszközeivel, amikre alig találunk példát a múltban.

Ha a géntechnológia lehetővé teszi, meg szabad-e engednünk a gazdagoknak, hogy kiváló képességeket vásároljanak születendő gyermekeiknek? Belenézhet-e egy biztosító az ügyfele géntérképébe, mielőtt árajánlatot tesz? Felelősségre vonható-e a programozó, ha az öntanuló mesterséges intelligencia bűncselekményt követ el? Milyen jogai lehetnek egy önálló döntések meghozatalára képes robotnak? Engedélyezzük-e a génmanipulált élelmiszerek termesztését, ha csupán így lehet elkerülni az éhínségeket? Mind-mind olyan kérdések, amelyek hamarosan aktuálissá válhatnak.

Az előadók egyik javaslata az volt, hogy a technológiákat az emberi létezés teljességének tükrében kell szemlélni, és minden esetben föltenni a kérdést: meddig szolgálják a kutatások a közösség érdekeit? Csakhogy az erre adható válaszok mind hitbéli meggyőződések mentén születnek, ezért kultúránként különbözők lehetnek. Még olyan alapvető kérdésekben is eltérhetnek a vélemények, mint a robotok megítélése. Klein Tamás, a református egyetem tanársegédje például rámutatott, hogy a nyugati kultúrkörben – részben a sci-fi-irodalom hatására – sokkal gyanakvóbbak az emberek a robotokkal szemben, mint a távol-keletiek. Utóbbiak igyekeznek mindennek megtalálni a helyét a világban, ezért elsősorban használati tárgyként tekintenek ezekre a gépekre. Ez oda vezethet, hogy egészen más szabályozás alá esik majd a mesterséges intelligencia a világ különböző pontjain.

Szinte semmi esély sincs rá, hogy a különböző értékrendű, világlátású emberek egységes választ adjanak a technikai fejlődés új kérdéseire, de ez nem jelenti, hogy föl kell hagynunk az univerzális megoldások keresésével. Inkább előbb, mint utóbb ki kell alakítanunk azokat a törvényi kereteket, amikbe beilleszthető a géntechnológia vagy a mesterséges intelligencia; és ezek mentén a szabályrendszerek mentén megújult gazdasági és szociális rendszereket kell kiépítenünk. Így nem helyes, hogy az Európai Unió azzal rázta le magáról a robotok jogalanyiságának kérdéskörét, hogy a téma még nem aktuális. Amikor tényleg sürgető lesz, annyiféle gazdasági és politikai erő küzd majd a saját érdekeiért, hogy az etikai, sőt talán a szakmai szempontok is háttérbe szorulnak. Nem volna szabad hagyni, hogy a senki földjén húzódjon a technikai fejlődés frontvonala.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.03.

A szerkesztő ajánlja

Makrai Sonja, Ficsor Benedek, Vékony Zsolt

Hagyjuk tönkremenni az egyik legnagyobb építészünk műveit

Bierbauer (Borbíró) Virgil irányítása mellett épült újjá Budapest a második világháború után, ma mégis csupán két fő műve őrzi emlékét.

Lukács Csaba

Egy éjszaka a bécsi migránshotelben

Sötétedés után sétáltunk az osztrák főváros azon kerületében, ahol Lázár János fényes nappal is csak halkan mert beszélni.

Kósa András

„Maffiaállamban élünk, erre kellett rájönnünk az elmúlt hetekben”

Szlovákiában mélyreható és a jelek szerint pozitív változások indulhatnak Ján Kuciak újságíró meggyilkolása következtében.

Hajdú Péter

„Mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt”

A kormány gazdaságpolitikája a multikat segíti a kisvállalkozók helyett. Volner János szerint szó sincs az ország felzárkóztatásáról.