Korszaknyitány

Kuthi Áron

Kuthi Áron

2016. február 13., szombat 00:01

Valószínűtlen helyszínen, a havannai reptér várójában nyújtott kezet egymásnak közel ezer év után két, ősi hitéleti ellentétektől kettérepesztett világ, a katolikusság és az ortodoxia. Az esemény sokkal több, mint gesztus. Tett, méghozzá határozott irányba mutató tett. És szimbólum is, történelmen, a jelenen túlmutató. Egy kézfogásban és egy eszmecserében azonban nem lehet benne minden, mert a történelem terhe ezt lehetetlenné teszi. Az egyik fél sem tudja meg nem történtté tenni, hogy a kora középkortól kezdve sok püspök, számos érsek és pátriárka dolgozott keményen az 1054-es egyházszakadásért Rómától Antióchiáig és Jeruzsálemig.

Zsinatok hosszú sora ütött rést az egységbe, a politika világi szereplői pedig érdekeiknek megfelelően tágították vagy szűkítették e repedést. A hatalmi versengés lassan, de biztosan úgy szedte szét a régi, nagy egyetemes (katolikus) keresztény egyházat, hogy azt tanítani lehetne. És ezen már nem sokat változtattak azok a kísérletek 1274-ben és 1439-ben, amelyek az egyházak uniójával próbálkoztak. Ha elfogadjuk, hogy a szakadás csupán erőpolitizálás, pozícióharcok, dogmatikus viták eredménye, akkor vajon mi a mostani találkozó?

Egyfelől hatalmas fordulat, kiengesztelő másikhoz fordulás, és jelzés a nyájnak, a világnak. Mert a föld egyes részein a mindennapi kenyér mellé a mindennapi ellentétek is hozzátartoznak, csak egészen keresetlen például véve a hagymakupolás honfoglalásnak nevezett, az erdélyi tájképben és beszédtémákban is felbukkanó jelenséget. És vajon ki vonná kétségbe, hogy például Ukrajnában civilizációs törésvonallal ér fel a görög katolikus, avagy az ortodox felekezethez való tartozás?

A találkozó geopolitikai szükségszerűség is. A muzulmán világ nyugtalansága – például Bizánc 1453-as elfoglalásának tükrében figyelve – teszi egyértelművé, hogy nem csak egy kósza szellő fújta egymás mellé Ferenc pápát is Kirill pátriárkát. Van mit megbeszélni nekik is, és a két felekezet hosszú távú fennmaradásában érdekelt feleknek, hívőknek is. Hogy maradjon valami működtethető válasz a hamarosan eljövendő új világhoz.

A kézfogás nagyhatalmak találkozója is. Bármennyire idegenül is hangzik ez a posztmodern közbeszédben. Valós, nagy súllyal bíró autoritások adtak találkozót egymásnak. A moszkvai pátriárka ma vitathatatlanul a legjelentősebb ortodox vezető. Persze nem volt ez mindig így, a moszkvai egyházi székhely tapasztalatlan kisfiú az ősi Bizánchoz vagy Alexandriához képest, ráadásul Kijevből, a Kijevi Rusz meggyengülésével költözött az orosz fővárosba 1325-ben. De hát változnak az idők, Kirill jelenleg Moszkva és egész Oroszország, vagyis durván százmillió hívő pátriárkája, háromszázötven püspök és 35 ezer görögkeleti pap elöljárója. És lévén a legjelentősebb pravoszláv vezető, talán a más patriarchátusok területén élő maradék 200 millió ortodox hívő is felfigyel a kubai eseményre.

Vita & Vélemény hírlevél

A Magyar Nemzet véleménycikkei mindennap e-mail-fiókjában!

A feliratkozással beleegyezik abba, hogy a Magyar Nemzettől hírlevelet vagy cikkeinkről szóló üzenetet kapjon postafiókjába. A szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.

Ez az emailcím nem érvényes

A Júdeából hódító útjára indult lelkiség, a Római Birodalom gazdag örökségén, annak romjain szétterebélyesedett kereszténység két évezreden át működőképes modell volt a Mediterráneumnak, Európának. A világ kereszténnyé vált másik részének még ma is az. Hogy rendszerváltásokon túl, szuperhatalmak árnyékában, a transzcendenciától megfosztott multikultúrákban ez a szerepe megkérdőjeleződött, nem vitás. Ezért ha a találkozót csak a régi nézeteltérések kisimítására használta ki a két vezető, súlyosan tévedtek. Ha viszont a jelenre, az itt kopogtató jövőre nézve is keresték a megoldást, akkor még helyén van a nyugati világ.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016.02.13.

A szerkesztő ajánlja

Kuthi Áron

Nincs pénz a magyar múlt megmentésére

Nem csak templomokból áll az épített örökség a Kárpát-medencében. A megőrzésre a végtelen mennyiségű pénz is kevés volna.

Koncz Tamás

Méregdrága nyári elittábor a kormánytagok gyerekeinek

Kerényi Imre miniszterek trónörököseit várja a vörösberényi kolostorba, hogy ott körtáncot lejtsenek, és római stílusú hadi bemutatót tartsanak.

Vég Márton

Az Iraki Kurdisztánból származó negyvenéves Ismael jól érzi magát Magyarországon

A vámosszabadi befogadóállomáson élő férfi egy kicsit beszél magyarul, és nem akar továbbutazni Németország felé. Riport.

Pethő Tibor

Jolika, az ÁVH keblein nevelkedett, gépírónőből lett belügyes nagyasszony

Császárné Lábass Jolán jelképpé nemesült. A képmutatás, a szembenézés kudarcának jelképévé.